20
ngày 10/12/2021
 • 7
 • 0
 • Tranh chấp Họp đồng bảo lãnh công ty E và anh Võ Văn T
 • Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Nghệ An
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp Họp đồng bảo lãnh công ty E và anh Võ Văn T

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/12/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập