181
ngày 31/12/2021
 • 1
 • 0
 • Nguyễn Văn H- Nguyễn Văn D
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • Ông D yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Văn D, ông Nguyễn Văn K và bà L Thị C trả cho ông phần đất có diện tích theo đo đạc thực tế là 5.008,9m2

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 31/12/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập