48/2021/HSST
ngày 23/11/2021
 • 6
 • 1
 • Nguyễn Quốc L cùng các bị cáo khác - phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (điều 201 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Hà Nam
 • Không
 • 0
 • Bị cáo Nguyễn Quốc L phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Tổ chức đánh bạc"; bị cáo Lại Văn D phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Đánh bạc"; bị cáo Nguyễn Xuân H phạm tội "Đánh bạc"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/11/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập