14/2021/DS-PT
ngày 17/12/2021
 • 4
 • 0
 • Thèn Minh C1
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường...

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hà Giang
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn ông Thèn Minh C1 khởi kiện yêu cầu anh Trần Biên C2 phải bồi thường thiệt hại về tài sản trên đất cho ông C1 với số tiền là 50.000.000 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/12/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập