03/2021/HNGĐ-PT
ngày 30/11/2021
 • 26
 • 3
 • NĐ chị Phạm Thị N bà bị đơn anh Hoàng Quốc H
 • Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

 • Phúc thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND tỉnh Hà Giang
 • Không
 • 0
 • NĐ chị Phạm Thị N xin ly hôn, yêu cầu giải quyết việc nuôi con chung, tài sản chung và công nợ chung

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/11/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập