06.2021.KDTM-PT
ngày 29/10/2021
 • 32
 • 4
 • Công ty TNHH MTV Q “Tranh chấp bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng dịch vụ” Công ty TNHH S
 • Tranh chấp về cung ứng dịch vụ

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Công ty TNHH MTV Q “Tranh chấp bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng dịch vụ” Công ty TNHH S

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/10/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập