03
ngày 14/10/2021
 • 29
 • 1
 • Tranh chấp tài sản thửa kế, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bình Định
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp tài sản thửa kế, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 14/10/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập