210/2021/DS-PT
ngày 22/10/2021
 • 26
 • 5
 • Tranh chấp đòi QSD đất; hủy một phần HĐCNQSD đất
 • Tranh chấp đất đai về đòi đất cho mượn, cho sử dụng nhờ, lấn chiếm...

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp đòi QSD đất; hủy một phần HĐCNQSD đất giữa Nguyễn T Kim Tiền - Nguyễn V Minh Suốt

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/10/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập