30/2017/HNGĐ - ST
ngày 21/12/2017
 • 48
 • 20
 • Bà Nguyễn Thị Quỳnh T - Ông Trần Ngọc S
 • Tranh chấp về hôn nhân gia đình trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng

 • Sơ thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
 • Không
 • 0
 • Xét xử sơ thẩm HNGĐ : "Không công nhận vợ chồng"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/12/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập