08/2021/QĐST-DS
ngày 24/08/2021
 • 9
 • 0
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Trần Quốc Hoan và ông Triệu Văn Cấp
 • Tranh chấp đất đai về đòi đất cho mượn, cho sử dụng nhờ, lấn chiếm...

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bắc Kạn
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn Trần Quốc H và bị đơn Triệu Văn C tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 24/08/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập