03
ngày 26/03/2021
 • 14
 • 2
 • Nguyên đơn ông Ma Đình T + bị đơn Ông Lường Quốc H
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bắc Kạn
 • Không
 • 0
 • Ông Ma Đình Tấn và ông Lường Quốc H có tranh chấp đất đai tại xã Y, huyện C, tỉnh B, có việc trùng lấn đất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/03/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập