05/2021/HSST
ngày 18/01/2021
 • 1
 • 0
 • Ksor M lật đổ chính quyền nhân dân - phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (điều 109 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Từ năm 2016 đến ngày 18/4/2020 thông qua mạng xã hội, Ksor M đã tìm hiểu và biết tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (Viết tắt là CPQGVNLT” do Đào Minh Quân (tự xưng là Thủ Tướng) có mục đích, tôn chỉ, chủ trương, đường lối hoạt động là xoá bỏ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ N Việt Nam, giải thể chế độ Cộng sản để thành lập “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tại Việt Nam do Đào Minh Quân làm Tổng Thống, thế nhưng Ksor M đã làm đơn xin gia nhập và hoạt động cho tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Ksor M đã tham gia “Trưng cầu dân ý” ủng hộ Đào Minh Quân làm tổng thống và được cấp mã căn cước công dân là “VN 100410596”.Ksor M còn đăng ký cho mẹ là bà Ksor H’Đuet tham gia trưng cầu dân ý và được cấp mã số công dân “VN 100412904”. Ksor M đã sử dụng 05 tài khoản Facebook: “Thu Siu Romatd”, “Thư Gửi Bạn”; “South Ksor”; “Hanh dong vi to quoc”; “Sai Lâm Của Anh” để tìm hiểu, theo dõi, kết bạn với nhiều thành viên trong tổ chức "CPQGVNLT", đăng tải chia sẻ 420 bài viết, hình ảnh, Video nhằm mục đích tuyên truyền cho tổ chức "CPQGVNLT”. Khi bị chính quyền địa phương phát hiện và nhiều lần mời lên làm việc và giáo dục, Ksor M không từ bỏ hoạt động mà tiếp tục tham gia tổ chức "CPQGVNLT" M sử dụng Email: mistran382@gmail.com và Longsiu612@ gmail.com để lưu lại đường dẫn các video trên Youtube; đăng ký theo dõi và xem các Video; tải và in “Hiến pháp Đệ III Việt Nam cộng hòa” của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời " để tuyên truyền đến đông đảo mọi người, nhằm mục đích xoá bỏ chế độ xã hội chủ N, lật đổ chính quyền nhân dân.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập