10/2021/DS-PT
ngày 30/06/2021
 • 114
 • 24
 • Tranh chấp bồi thường thiệt hại giữa ông Vũ Văn H và anh Lê Văn T1, anh Lê Văn T2
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hà Nam
 • Không
 • 0
 • Sau khi xét xử sơ thẩm, người khởi kiện là ông Vũ Văn H kháng cáo Bản án Dân sự sơ thẩm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/06/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập