140/2021/DS-PT
ngày 01/07/2021
 • 27
 • 8
 • Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
 • Tranh chấp hợp đồng thuê khoán tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • anh H yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng rửa xe ngày 21/11/2018 giữa anh với anh K. Buộc anh K trả lại mặt bằng cho anh và bồi thường số tiền thuê mặt bằng 27 tháng (từ ngày 21/11/2018 đến 16/3/2021) là 144.150.000 đồng và tiền cọc 60.000.0000 đồng mà anh K đặt cọc thuộc về anh. Tổng cộng buộc anh K phải trả cho anh số tiền 204.150.000 đồng, khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng anh K đóng tháng 11/2018 và tháng 01/2019 thì anh K phải trả cho anh số tiền còn lại là 194.150.000 đồng. Đối với yêu cầu phản tố của anh K, anh không đồng ý. Ngoài ra đối với công trình mà anh K đã xây dựng trên mặt bằng rửa xe này thì anh không đồng ý cho anh K tháo dỡ vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của công trình, làm mất giá trị nhà xưởng, mà anh yêu cầu được trả lại cho anh K trị giá theo phần mà anh K đã xây dựng. Nhà xưởng mà anh K xây dựng trên mặt bằng anh cho thuê thì hai bên thống nhất: Anh được toàn quyền sử dụng phần nhà xưởng và anh đồng ý trả lại cho anh K phần nhà xưởng này trị giá 45.000.000 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 01/07/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập