168/2021/HC-PT
ngày 30/06/2021
 • 21
 • 3
 • Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn T (Nguyễn H), sinh năm 1932. Địa chỉ: tỉnh Bình Phước
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn T. Giữ nguyên quyết định của bản án hành chính sơ thẩm số 25/2020/HC-ST, ngày 21/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/06/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập