13/2018/HC-PT
ngày 19/01/2018
 • 207
 • 157
 • Khiếu kiện Thông báo của Chi cục thuế huyện B và các quyết định giải quyết khiếu nại
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Người khởi kiện: Ông Lê Thám B, bà Trần Thị X - Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi: Khiếu kiện Thông báo của Chi cục thuế huyện B và các quyết định giải quyết khiếu nại

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 19/01/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập