01/2021/QĐST-DS
ngày 22/03/2021
 • 3
 • 0
 • Vụ án tranh chấp chia DSTK và yêu cầu hủy GCNQSD đất
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Quảng Bình
 • Không
 • 0
 • Bà Nguyễn Thị L kiện chia di sản thừa kế và hủy guyết định cá biệt

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 22/03/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập