428
ngày 22/12/2020
 • 18
 • 2
 • Ngọ Văn B khởi kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp H, tỉnh Bắc Giang
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Ngọ Văn B khởi kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp H, tỉnh Bắc Giang về việc “Khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/12/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập