01/2020/QDST-KDTM
ngày 24/12/2020
 • 6
 • 1
 • Tranh chấp cổ phần góp vốn giữa bà Lee, Fang – M và ông Shih, Kun – W
 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty...

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Hà Tĩnh
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp cổ phần góp vốn giữa bà Lee, Fang – M và ông Shih, Kun – W

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 24/12/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập