283
ngày 18/10/2017
  • 30
  • 20
  • Khà A L - phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy (điều 250 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Phúc thẩm
  • Hình sự
  • TAND cấp cao tại Hà Nội
  • Không
  • 0
  • bị cáo rút kháng cáo tại phiên tòa

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
  • 1. Hình thức bố cục


    2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý    3. Lập luận, nhận định    4. Có thể làm nguồn án lệ

    5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 18/10/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập