26
ngày 21/12/2020
 • 11
 • 3
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Lào Cai
 • Không
 • 0
 • Bà Trần Thị T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông T bà H cùng các con phải trả lại 2.416.3m2 đất, trong đó đất lâm nghiệp là 2.293.8m2 và 122.5m2 đất ở và những người thừa kế tố tụng của bà Phạm Thị B phải trả lại 48.8m2 đất ở và tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/12/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập