188/2020/DSPT
ngày 13/11/2020
 • 45
 • 4
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 08 tháng 01 năm 2020, người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan ông Phạm Văn Đ có đơn kháng cáo và kháng cáo bổ sung với lý cấp sơ thẩm không đưa ông Nguyễn Văn H và ông Trần Văn Đ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đồng thời đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa 102, 167 tờ bản đồ số 27 xã Ph giữa ông với ông V và bà Tr. Ngày 09/1/2020, ông Đậu Văn L có đơn kháng cáo toàn bộ bản án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn với lý do. Thứ nhất: Việc ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông H và bà L hợp pháp, Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và bà L và ông H đối với thửa đất số 102, 167 tờ bản đồ số 27 gây ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. Thứ hai: Việc ông cho ông V đứng tên quyền sử dụng đất là việc ông ủy quyền để ông V được vay tài sản chứ không phải để ông V chuyển nhượng. Việc ông V tự ý nhận tài sản từ người khác thực hiện sai cam kết của ông với ông V, và việc ông V chuyển nhượng hai thửa đất trên cho ông Đ nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền vay cho ông Đ mà trước đó ông V đã vay. Hợp đồng chuyển nhượng giữa ông V và ông Đ là hợp đồng giả tạo nhằm che giấu giao dịch vay tiền. Ông Đề nghị tòa án áp dụng Điều 124 Bộ luật dân sự năm 2015 tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng giữa ông V và ông Đ là vô hiệu.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/11/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập