363/2020/HS-ST
ngày 16/09/2020
 • 10
 • 3
 • Phạm Sỹ M , Vận chuyển trái phép chất ma túy - phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy (điều 250 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Điểm h khoản 3 điều 250; điểm s khoản 1 điều 51; điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Phạm Sỹ M 16(mười sáu) năm tù. Hạn tù tính từ ngày 12/4/2020.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập