180
ngày 09/09/2020
 • 19
 • 4
 • Vụ Nguyễn Đức T - UBND H. S, tỉnh Phú Thọ (Khiếu kiện QĐHC về QLĐĐ)
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm (Tòa án nhân dân tỉnh Phú thọ), ông T thừa nhận: Từ năm 2015, ông đã biết ông T1 được cấp GCNQSDĐ số 1045/QSDĐ ngày 16/8/2001. Do đó, ngày 24/7/2019, ông T có đơn khởi kiện yêu cầu hủy GCNQSDĐ số 1045/QSDĐ ngày 16/8/2001, là đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của Luật Tố tụng hành chính. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của ông T là đúng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 143 của Luật Tố tụng hành chính.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 09/09/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập