181
ngày 09/09/2020
 • 14
 • 4
 • QĐ Vũ Văn O - UBND TX. P, tỉnh Phú Thọ (Khiếu kiện QĐHC về QLĐĐ)
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Như vậy, từ khi đo đạc hiện trạng đến khi được cấp GCNQSDĐ số BK 144075 ngày 04/5/2012 và thực hiện quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng đất cho bà M), ông O biết rõ diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp ông O (được thừa kế và tặng cho), được công nhận quyền sử dụng và được cấp GCNQSDĐ số BK 144075 ngày 04/5/2012 là 158,4m2 thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ 28, tại Khu X, phường C (phường T1 cũ), thị xã P. Do đó, ngày 31/10/2019, ông O, bà T có đơn khởi kiện với nội dung như nêu trên, là đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của Luật Tố tụng hành chính. Mặt khác, trong các ngày 23/8/2018 và ngày 20/9/2018, ông O đã gửi đơn đến UBND phường T1 đề nghị giải quyết về GCNQSDĐ số BK 144075 ngày 04/5/2012. Sau khi làm việc với UBND phường T1 vào các ngày 18/10/2018, 25/10/2018, 22/11/2018 và 28/11/2018, ông O đã rút đơn đề nghị và công nhận diện tích đất mà ông được quyền sử dụng được ghi GCNQSDĐ số BK 144075 ngày 04/5/2012. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính đối với yêu cầu khởi kiện nêu trên của ông O, bà T là đúng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 143 của Luật Tố tụng hành chính.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 09/09/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập