13/2020/DS-GĐT
ngày 26/09/2020
 • 88
 • 18
 • Tranh chấp hợp đồng kinh tế
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Giám đốc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2019/QĐST-KDTM ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về vụ án “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” giữa nguyên đơn Công ty TNHH thép M với bị đơn Công ty TNHH thi công T;

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/09/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập