11/2019/DS-GĐT
ngày 26/11/2019
 • 22
 • 1
 • Tranh chấp thừa kế và đòi lại tài sản
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Giám đốc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ việc xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế và đòi lại tài sản”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/11/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập