57/2020/DS-GĐT
ngày 26/09/2020
 • 19
 • 4
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Giám đốc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 24/2020/KN-DS ngày 03/8/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 184/2018/QĐST-DS ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Quảng Nam về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/09/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập