1206/2019/QĐST-DS
ngày 24/09/2019
 • 27
 • 3
 • Nguyễn Văn Q-Nguyễn Văn B
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 805/DSST ngày 02 tháng 10 năm 2018

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 24/09/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập