03
ngày 30/09/2020
 • 24
 • 4
 • Tranh chấp Hợp đồng tín dụng
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Lào Cai
 • Không
 • 0
 • Ngân hàng Q khởi kiện, đề nghị Tòa án giải quyết: Buộc ông Trần Tùng L, bà Nguyễn Phương T phải thanh toán cho Ngân hàng số tiền 4.821.212.701đồng và tiền lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong khoản nợ và xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp không trả được nợ.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập