59/2020/DS-PT
ngày 23/09/2020
 • 13
 • 2
 • BADSPT Đặng Thị H và Phùng Văn Đ
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Lạng Sơn
 • Không
 • 0
 • Bà Đặng Thị H và anh Phùng Văn Đ1, anh Phùng Văn Đ2 xảy ra tranh chấp tại diện tích đất Bãi M, Suối C, Khe M, Thôn B, xã K, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn có diện tích là 1.125,0m2 thuộc một phần thửa đất số 54 và thửa 71 tờ bản đồ số 141 Bản đồ địa chính xã K, trong đó đất thuộc thửa số 54 là 1.043,0m2 và đất thuộc thửa số 71 là 82,0m2, hiện hai thửa đất nói trên chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai và hiện đang bỏ hoang chỉ có cây bụi, không có tài sản gì.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập