225
ngày 28/09/2020
 • 13
 • 4
 • Nguyễn Văn N - Nguyễn Văn D1
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • yêu cầu phía bị đơn có trách nhiệm tháo dỡ con đập có diện tích theo đo đạc thực tế là 15.1m2 để trả lại phần kênh cho ông đã sử dụng theo thỏa thuận trước đây, đồng thời, yêu cầu bị đơn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông với số tiền 20.000.000 đồng, do trong thời gian ông D1 đắp đập, ông phải thuê mướn nhân công để vận chuyển mía qua đập.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập