214
ngày 24/09/2020
 • 8
 • 1
 • Trần Văn D4- Ngô Hoàng D1
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • ông D4 yêu cầu vợ chồng ông D1 giao trả cho ông D4 phần đất có diện tích theo đo đạc thực tế là 48,8m, ông D1 không đồng ý giao trả phần đất có diện tích 48,8m2. Ngược lại, vợ chồng ông D1 yêu cầu vợ chồng ông D4 giao trả phần đất tranh chấp có diện tích đo đạc thực tế là 476m

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 24/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập