227
ngày 29/09/2020
 • 13
 • 2
 • Nguyễn Thị D- Nguyễn Văn L
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Cà Mau
 • Không
 • 0
 • Bà yêu cầu chia thừa kế theo quy định của pháp luật đối với phần di sản của cụ M4 và cụ K để lại theo quy định của pháp luật và bà yêu cầu được nhận bằng giá trị

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập