177/2020/HC-PT
ngày 16/09/2020
 • 22
 • 4
 • Người khởi kiện: Anh Nguyễn Quốc D, sinh năm 1981; địa chỉ cư trú: Thôn T, xã B, huyện T1, tỉnh Quảng Nam
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Sửa toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 51/2019/HC-ST ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập