83
ngày 17/08/2020
 • 7
 • 1
 • Lê Thanh L1 tranh chấp với bà Nguyễn Thị H1
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Trà Vinh
 • Không
 • 0
 • Nay ông L1 khởi kiện yêu cầu hộ gia đình bà Nguyễn Thị H1 phải di dời nhà bếp cất trên phần đất của ông trả lại đất cho ông

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập