24
ngày 16/07/2020
 • 26
 • 3
 • Bản án Võ Văn Dũng - Võ Văn Đức "Tranh chấp về thừa kế tài sản và tranh chấp về hợp đồng cho thuê nhà"
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Quảng Ngãi
 • Không
 • 0
 • Cụ Võ D (chết năm 2009) và cụ Lữ Thị C (chết năm 2013) có 04 người con là ông Võ Văn H, ông Võ Văn Đ, ông Võ Văn A (tên gọi khác là Võ Văn P, chết năm 1967 chưa có vợ con) và ông Võ Văn D1. Ngoài ra, cụ D, cụ C không có con riêng, con nuôi nào khác. Ông D1 yêu cầu chia thừa kế là thửa đất số 35, tờ bản đồ số 05, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi) cho các con theo quy định của pháp luật và yêu cầu tuyên bố hợp đồng cho thuê nhà ở giữa ông Võ Văn Đ và chị Nguyễn Thị Thúy V vô hiệu.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/07/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập