03
ngày 25/02/2020
 • 11
 • 0
 • Nguyễn Văn H và Nguyễn Phong D tranh chấp hợp đồng đổi đất nông nghiệp
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Vĩnh Phúc
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Văn H và Nguyễn Phong D tranh chấp hợp đồng đổi đất nông nghiệp

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 25/02/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập