311/2020/DSPT
ngày 26/08/2020
 • 6
 • 1
 • Nguyễn Thị Diệu H kiện Trần Quang Th
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tiền Giang
 • Có áp dụng
 • 0
 • Nguyễn Thị Diệu H kiện Trần Quang Th tranh chấp hợp đồng vay và thế chấp quyền sử dụng đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập