53
ngày 28/08/2020
 • 7
 • 2
 • Nguyễn Hữu H1
 • Tranh chấp về chia tài sản chung

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Ninh Thuận
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Hữu H1 chia tài sản chung là quyền sử dụng đất và chia thừa kế

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập