05
ngày 25/08/2020
 • 19
 • 3
 • tranh chấp ly hôn giữa chị Cầm THị P và anh Lù Văn T
 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

 • Phúc thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND tỉnh Sơn La
 • Không
 • 0
 • Không chấp nhận kháng cáo của chị Cầm Thị P, sửa một phần Bản án sơ thẩm số: 38/2020/HNGĐ-ST ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Mường La như sau: 1. Xử cho Anh Lù Văn T được ly hôn chị Cầm Thị P. 2. Ông Lù Văn H, bà Quàng Thị L trả cho chị Cầm Thị P 12.000.000, đồng (mười hai triệu đồng) tiền công sức đóng góp vào đời sống chung với gia đình. 3. Không chấp nhận các yêu cầu của chị Cầm Thị P gồm: - Yêu cầu ông Lù Văn H, bà Quàng Thị L trả số tiền mừng cưới là 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng); - Yêu cầu ông Lù Văn H, bà Quàng Thị L trả một con bò giá trị 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng);

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 25/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập