106/2020/HS-ST
ngày 04/08/2020
 • 214
 • 78
 • Voòng A S cđp phạm tội: "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (điều 348 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • Trong các ngày 09 và 10/6/2020, tại khu vực biên giới thuộc thôn P, xã BS, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh, Voòng A S, Voòng A H, Lỷ A T, Nình Văn X, Phùn Quay P đã hai lần tổ chức cho 06 người Trung Quốc là: Zhou M, Hong Jin X, Ji Ying Y, Lin Qiao P, Shi Fu Q, Luo Hai H nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phùn Văn D đã một lần giúp sức cho các bị cáo nêu trên đưa 04 người Trung Quốc là Ji Ying Y, Lin Qiao P, Shi Fu Q, Luo Hai H nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 04/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập