04/2020/HS-ST
ngày 21/02/2020
 • 7
 • 1
 • Đặng Trường A, Tội nhận hối lộ - phạm tội nhận hối lộ (điều 354 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 354; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 của Bộ luật Hình sự 1. Tuyên bố bị cáo Đặng Trường A phạm tội “Nhận hối lộ” Xử phạt bị cáo Đặng Trường A 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02-8-2019

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/02/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập