200
ngày 17/08/2020
 • 17
 • 4
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • Nay, ông T, ông B, bà D1 và bà G yêu cầu ông D2, bà G phải chừa ra diện tích đất 509,9m2 (ngang 03m) để làm lối đi chung cho ông T, ông B, bà D1 và bà G (theo Mảnh trích lục địa chính số 618-2018 ngày 18/10/2018 của Chi nhánh V huyện D).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập