05
ngày 31/08/2020
 • 35
 • 4
 • Vụ án Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền
 • Các tranh chấp trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Quảng Nam
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả nợ và trả lãi theo luật định

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 31/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập