164
ngày 21/11/2017
 • 140
 • 36
 • Nguyễn Sỹ C làm giải tài liệu của cơ quan, tổ chức - phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (điều 341 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Sỹ C mua 04 giấy ra viện giả và 01 giấy chứng nhận hưởng BHXH giả rồi bán cho 04 công nhân công ty Sam Sung để hưởng lợi 500.000đ.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/11/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập