29/2020/QĐ-TA
ngày 07/08/2020
 • 1
 • 0
 • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • Sơ thẩm
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • TAND TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • - Căn cứ Điều 95, khoản 1 Điều 96, điểm b, khoản 1 Điều 103, khoản 2 Điều 9 - Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. - Áp dụng Điều 20, Điều 22 , 23, 24 - Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: số 70, ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đối với D, sinh năm 1984. Thời gian chấp hành tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai là 16 (Mười sáu) tháng, kể từ ngày 07/7/2020.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 07/08/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập