22
ngày 29/11/2019
 • 45
 • 9
 • Ông Nguyễn Ngọc Th tranh chấp “Yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với vợ chồng ông Nguyễn Đình Kh, bà Đặng Thị Kim Tr; ông Nguyễn Ngọc T.
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Lâm Đồng
 • Không
 • 0
 • Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Ngọc Th về việc tranh chấp “Yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với vợ chồng ông Nguyễn Đình Kh, bà Đặng Thị Kim Tr; ông Nguyễn Ngọc T.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/11/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập