70
ngày 29/06/2020
 • 23
 • 8
 • Bà Nguyễn Thị X “Tranh chấp Quyền sử dụng đất” ông Phạm Ngọc Ch, bà Bùi Thị Ph.
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Lâm Đồng
 • Không
 • 0
 • Hủy toàn bộ Bản án Dân sự sơ thẩm số 06/2019/DS-ST ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng về việc “Tranh chấp Quyền sử dụng đất” giữa Bà Nguyễn Thị X và ông Phạm Ngọc Ch, bà Bùi Thị Ph.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/06/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập