76
ngày 30/06/2020
 • 26
 • 9
 • Ông Nguyễn Văn Đ “Tranh chấp Hợp đồng thuê khoán tài sản và bồi thường thiệt hại trong Hợp đồng” đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn A.
 • Tranh chấp hợp đồng thuê khoán tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Lâm Đồng
 • Không
 • 0
 • Buộc Công ty A có trách nhiệm thanh toán cho ông Đ số tiền 20.201.594.000đ

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/06/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập